AMSTERDAM - Werkloosheid en economische crises zorgen ervoor dat het er meer moorden en zelfmoorden worden gepleegd en dat het aantal verkeersdoden afneemt. Dat blijkt uit Brits onderzoek.

Wetenschappers van onder meer de universiteit van Oxford bekeken de invloed van economische fluctaties op het sterftecijfer in 26 Europese landen van 1970 tot 2007. Deze week staat hun bevindingen en adviezen in the Lancet medical journal.

Vooral in landen waar er nauwelijks een sociaal vangnet is, zoals in Oost-Europa, heeft een recessie veel invloed op de gezondheid, zo blijkt uit het onderzoek.

Een werkloosheidsstijging van drie procent, leidde tot een groei van het aantal zelfmoorden en moorden met respectievelijk 4 en 6 procent. Het aantal verkeersdoden nam dan met 4 procent af.

Alchohol
Het aantal doden als gevolg van alcoholmisbruik steeg met 28 procent in economisch pittige tijden. Ook groeide het aantal mannen in de leeftijd tussen 30 en 44 dat werd getroffen door een hartaanval.

De onderzoekers adviseren de overheid mensen te helpen aan het werk te blijven en werklozen zo snel mogelijk weer aan een baan te helpen. Dat heeft meer effect op de gezondheid dan het verhogen van de werkloosheidsuitkering.