AMSTERDAM - Verplicht stoppen op je 65ste is geen vanzelfsprekendheid meer. Werknemers die hun automatisch ontslag aanvechten bij de rechter, blijken steeds sterker te staan.

Dat blijkt uit een aantal recente uitspraken waarbij 65-plussers het automatisch ontslag aanvochten, schrijft de Volkskrant. In april oordeelde een Delftse kantonrechter dat als er vroeger al sprake was van een gewoonte, "dan is dat gewoonterecht niet meer van deze tijd".

Volgens een kantonrechter van de Rechtbank Maastricht is er een duidelijke trend zichtbaar bij rechters die 65 jaar niet automatisch als rechtvaardiging zien voor een stilzwijgende beëindiging van het contract.

Procedures
Bedrijven vrezen door een toename van procederende 65-plussers op kosten te zullen worden gejaagd. Werkgevers zijn niet tegen langer doorwerken, zegt een woordvoerder van VNO-NCW, maar alleen als beide partijen het eens zijn.

Vorig jaar werkten ongeveer 100.000 65-plussers, twee keer zoveel als in 1995.