DEN HAAG - In het tweede kwartaal van dit jaar lagen de cao-lonen 3,0 procent hoger dan een jaar geleden. Die stijging is daarmee een stuk lager dan in het eerste kwartaal. Toen lagen de cao-lonen nog 3,7 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2008.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag. De effecten van de crisis worden daarmee zichtbaar, aldus het CBS.

In het bedrijfsleven lag de loonstijging in het tweede kwartaal op 3,0 procent. Bij de overheid gingen de lonen 2,8 procent omhoog, terwijl in de gesubsidieerde sector de lonen met 3,9 procent stegen.

Leeftijd
Ook in het eerste kwartaal gingen daar de lonen het hardst omhoog. Dat komt doordat in een aantal cao's de vrije dagen vanwege leeftijd met ingang van 2009 vervielen en in het basisverlof zijn opgenomen. Daardoor ging in de eerste helft van 2009 het uurloon harder omhoog dan in 2008.

De loonkosten lagen in het tweede kwartaal 3,1 procent hoger dan in dezelfde periode van 2008. In de loonkosten zitten ook de premies die werkgevers betalen. De loonkosten stegen iets harder dan de cao-lonen, doordat werkgevers meer pensioenpremies moesten betalen.