DEN HAAG - Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) hoopt volgende week duidelijk te hebben hoe hij een vervolg geeft aan de deeltijd-WW.

De CDA-bewindsman zei vrijdag na afloop van de ministerraad dat hij "niet vrolijk op vakantie zal gaan en werkgevers hier in onzekerheid zal achterlaten''. Vorige week moest de minister de regeling opschorten, omdat al binnen drie maanden de beschikbare 375 miljoen euro op was.

Extra geld
De Tweede Kamer heeft Donner donderdag opdracht gegeven extra geld te zoeken om de deeltijd-WW voort te zetten. Een motie hiertoe van regeringspartijen CDA, PvdA en ChristenUnie legt de minister uit als een verzoek elders op zijn begroting te bezuinigen om geld vrij te maken voor de regeling, waarmee bedrijven met behulp van WW-uitkeringen hun personeel tijdelijk minder kunnen laten werken.

De minister heeft eerder al 175 miljoen euro aan extra ruimte gevonden om het budget aan te vullen. Maar de Kamer vreest dat dit net genoeg is om de zomer door te komen, gezien de snelheid waarmee de eerste 375 miljoen is opgeraakt.

Ontslag voorkomen
Volgens Donner is het kabinet, net als de Kamer, ervan doordrongen dat het gaat om een regeling die voorziet in een behoefte tijdens de economische crisis. De bedoeling van de WW-steun is om te voorkomen dat bedrijven de vakkrachten moeten ontslaan die ze straks juist nodig hebben als de orders toenemen door een economisch herstel.

Het geld voor de regeling is sneller opgegaan, omdat veel bedrijven voor al hun personeel de steun aanvragen. Daarom roepen CDA, PvdA en ChristenUnie Donner op met werkgevers en de vakbeweging te bekijken hoe de deeltijd-WW selectiever ingezet kan worden. Het wekt bij de coalitiepartijen en VVD ook verbazing dat ondernemers die een beroep doen op de regeling vaak nog ruimte hebben voor loonsverhogingen en aanvullingen op de uitkeringen van werknemers die minder gaan werken.

1 september
Uiterlijk 1 september wil de Kamer een nieuwe regeling zien. De minister mag alvast verder borduren op zijn voorstel van eerder deze week om de toegang tot de steun beperken. Hij wil regelen dat hoe meer werknemers een werkgever in de regeling laat stromen, des te korter er recht is op deeltijd-WW.

De Kamer wil alleen niet dat getornd wordt aan de voorwaarden waaronder bedrijven nu al in de deeltijd-WW zitten. Een beperking van de steun mag alleen bij nieuwe gevallen. Volgens Donner kost dit zeker 40 miljoen euro extra.

Zie ook: dossier Werktijdverkorting