AMSTERDAM - Mededingingsautoriteiten zijn formeel van start gegaan met een onderzoek naar een schikkingsovereenkomst die Google heeft gesloten met auteurs en uitgevers.

De overeenkomst, die in oktober 2008 is aangekondigd, compenseert de eigenaren van auteursrechten en levert de zoekgigant tegelijkertijd een aandeel op in de omzet uit online boekverkopen en advertenties. De schikking kost Google 125 miljoen dollar.

Volgens tegenstanders, waaronder Amazon en Microsoft, zou de deal het concern te veel macht geven over de markt voor digitale boeken, zo melden verschillende buitenlandse media. De overeenkomst geeft Google het recht om boeken die niet meer worden uitgegeven, maar waar nog wel auteursrecht op zit, te digitaliseren en toegankelijk te maken.

Exclusiviteit
Sinds de regeling bekendgemaakt is, heeft justitie echter verschillende brieven van critici ontvangen, die bang zijn dat de schikking andere partijen belemmert om de markt voor digitale boeken te betreden. Het zou Google bovendien exclusiviteit verschaffen over de online toegang tot werken waar geen auteursrecht op berust.

De overeenkomst is ook op Nederlandse auteurs van toepassing. Auteursrechtenstichting LIRA heeft in een brief aan schrijvers laten weten, dat Nederlandse auteurs die niet bewust kiezen voor een opt-out bij de Google-overeenkomst hun rechten verliezen.

Google zelf stelt dat de 'overeenkomst niet exclusief is', en dat het zal meewerken aan het onderzoek. In oktober wordt definitief bepaald of de schikking groen licht krijgt.