AMSTERDAM - Nederlanders komen op de werkvloer regelmatig in aanraking met agressie in de vorm van zowel verbaal als fysiek geweld. Dat blijkt uit onderzoek van trainingsbureau Cintea.

Ruim 88 procent van de deelnemers aan het onderzoek heeft tijdens het werk wel eens te maken gehad met verbaal geweld, terwijl 30 procent ooit in aanraking is gekomen met fysiek geweld. Dit laatste geldt vooral voor mensen bij wie lichamelijk contact met cliënten een essentieel onderdeel van het werk uitmaakt, zoals verpleegkundigen.

Werkenden hebben ook vaak te maken met 'zeuren'. Van de ondervraagden meldt 79 procent dat ze tijdens hun werkzaamheden te kampen hebben met mensen die zeuren. Daarnaast komen intimidatie en schelden als vormen van verbaal geweld veelvuldig voor.

Schoppen
Opmerkelijk is dat 21 procent van de deelnemers van mening is dat fysiek geweld, zoals slaan, schoppen en gooien, nu eenmaal bij hun werk hoort. Bovendien vindt 29 procent dat verbaal geweld erbij hoort.

Ruim 42 procent meldt elke vorm van agressie, terwijl 11 procent alleen de fysieke variant doorgeeft en 10 procent alleen aan de bel trekt als de gevolgen zichtbaar zijn.