Fors gedaalde beurskoersen sporen traditioneel bedrijven aan om overnames te doen. Is dat in het huidige moeilijke klimaat ook het geval?

Door Fred Huibers | Het Haags Effektenkantoor

Een diepgaand gesprek met de directie van de meeste bedrijven levert bijna altijd een verlanglijstje op van collegabedrijven die zij best wel zouden willen inlijven. Vaak om de strategische positie te versterken al was het alleen maar om een lastige concurrent uit de markt te halen.

Om de prooi daadwerkelijk binnen te halen, moet de jager doorgaans over goede ammunitie beschikken. Een goed onderbouwd verhaal over de zogeheten harde synergievoordelen op het gebied van kostenbesparingen is vereist om de handen van de aandeelhouders van de jager op elkaar te krijgen.

Premie
Ook de aandeelhouders van de prooi moeten gewillig ingaan op het bod. Daarbij is een premie ten opzichte van de koers voordat het bod uitgebracht werd een vereiste. Ook is betaling in (voornamelijk) contanten bevorderlijk voor het soepel meewerken van de prooi aan het jachtritueel.

Vaak is deze premie dan weer een obstakel om daadwerkelijk toestemming te verkrijgen van de eigen aandeelhouders om de acquisitie te doen. Maar is de waardering van het doelwit sterk gedaald door het sombere beursklimaat, dan liggen de kansen op een overname beter.

Tot voor kort zat de schrik bij de meeste bedrijven nog duidelijk in de benen. Ook bij de lagere waarderingen durfden zij niet toe te slaan. Zorgen over de financierbaarheid en de terugverdientijd gegeven de precaire economische vooruitzichten, weerhielden bedrijven van overnameactiviteit. Het overnamevolume lag in het laatste kwartaal van 2008 ruim 75 procent onder dat van dezelfde periode een jaar ervoor.

Herstructureringen
De weinige grote deals die zich voordeden waren herstructureringen (met dwingend advies van de ondersteunende overheid ingezette overnames van zwakkere broeders) in de aangeslagen bankensector of farmaceutische ondernemingen die op de onderzoekskosten willen besparen.

Nu de beurskoersen sinds medio maart hersteld zijn, is daar (ironisch genoeg) verandering in gekomen. Bedrijven uit diverse sectoren beginnen zich te roeren op de overnamemarkt. In Nederland hebben zich recent bijvoorbeeld ingenieursbureau Arcadis en fietsenfabrikant Accel aan het overnamefront gemeld. Unilever, Aegon en Kas Bank maken aanstalten om toe te slaan.

Andersom worden ook Nederlandse bedrijven overgenomen. De overname van Essent door het Duitse RWE en Eriks door SHV zijn hier recente voorbeelden van. Ook de aankondiging van de voorgenomen overname van Draka door de veel grotere Italiaanse sectorgenoot Prysmian past in deze trend.

Slagingskans
De vraag is of de overnames wel het beoogde resultaat zullen behalen voor de initiator. Onderzoek heeft aangetoond dat in de meerderheid van de gevallen dit niet het geval is. Het recent gepubliceerde proefschrift van Mario Schijven van de Universiteit van Tilburg geeft aan dat de kans van slagen van overnames sterk toeneemt als het overnameproces niet gedreven wordt door het hoofdkantoor en als dit proces gericht is op het behalen van langetermijn synergievoordelen.

De net aangekondigde overname van Draka lijkt zeker te voldoen aan de critiria. Analisten becijferen een totale synergie bij de combinatie van Draka en Prysmian van 530 miljoen euro, terwijl de totale waarde die de beurs aan de aandelen van Draka toekent (inclusief de sterk opgelopen beurskoers) minder dan 400 miljoen euro is.

Analisten verwachten dan ook dat er mogelijk nog meer geïnteresseerde kopers zich bij de poort van Draka in Amsterdam zullen melden.

Fred Huibers is partner bij Het Haags Effektenkantoor