BRUSSEL - Het bestaan van 'Bayerisches Bier' als beschermde geografische aanduiding (BGA) betekent niet dat het gebruik van de merknaam Bavaria verboden is.

Dat bleek donderdag uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg in een zaak rond de Nederlandse bierbrouwer.

In 2004 vroeg de Beierse Brouwersbond een rechtbank om de Brabantse bierbrouwer Bavaria te verbieden de Italiaanse versie van hun merken te gebruiken. Dit verzoek werd gedeeltelijk toegewezen maar Bavaria ging hiertegen in beroep.

Rechtsgeldigheid
De Italiaanse rechters vroegen daarop het Europese hof om zich uit te spreken over de rechtsgeldigheid van de BGA 'Bayerisches Bier'. Het hof zegt nu dat de registratie van 'Bayerisches Bier' als aanduiding rechtsgeldig is.

Merken die voor de BGA-registratie al bestonden en het woord Bavaria bevatten mogen volgens het hof gewoon worden gebruikt. Het is aan de nationale rechters om te boordelen of merken tijdig geregistreerd waren en te goeder trouw zijn geregistreerd.

Naast de Italiaanse rechter, heeft ook een Duitse rechtbank advies gevraagd in een soortgelijke rechtzaak tegen Bavaria. De uitspraak van het hof in die zaak volgt naar verwachting op korte termijn.