DEN HAAG - Nederlandse verzekeraars hebben vorig jaar een verlies geleden van ruim 3,8 miljard euro. Met name levensverzekeraars kregen harde klappen als gevolg van de kredietcrisis en de gevolgen van de zogenoemde woekerpolisaffaire.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de Nederlandse verzekeringsbranche, dat donderdag werd gepubliceerd. De levensverzekeraars leden een verlies van 20 procent van hun premie-inkomen. In 2007 was er nog sprake van een stijging met 16 procent.

Schade
Het verlies van levensverzekeraars bedroeg ruim 5 miljard euro. Schadeverzekeraars boekten per saldo een winst van 550.000 euro, terwijl zorgverzekeraars een positief resultaat behaalden van ongeveer 730.000 euro. Nederland telt een paar honderd verzekeraars. Sinds er wordt gemeten is het niet eerder voorgekomen dat de sector in zijn geheel verlieslijdend was, zo stelde het Verbond van Verzekeraars.

Met name de levensverzekeraars hadden veel last van de malaise op de financiële markten. Zij beleggen veel van hun premie-inkomsten en zagen de waarde van aandelen en bedrijfsobligaties dalen. Ook de verkoop van nieuwe beleggingsverzekeringen bleef flink achter. "Dat zal ook komen door de negatieve publicieit rondom de woekerpolisaffaire", stelde Danny van der Eijk, voorzitter van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek, dat onderdeel uitmaakt van brancheorganisatie Verbond van Verzekeraars.

Onrust
Onrust over de woekerpolissen ontstond in 2006, toen er een kritisch rapport verscheen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Volgens de toezichthouder brachten verzekeraars te hoge kosten in rekening bij deze beleggingsverzekeringen, die zijn gekoppeld aan een producten als hypotheken en lijfrentes. Vorig jaar troffen enkele grote verzekeraars zoals Delta Lloyd, ING en ASR schikkingen rondom de kwestie van vele honderden miljoenen euro's.

De financiële crisis sloeg ook een flink gat in de reserves van de verzekeraars. Het eigen vermogen van de verzekeraars bedroeg per eind vorig jaar ongeveer twee keer de wettelijke eis. Twee jaar daarvoor was dat nog ruim drie keer. De wet vereist dat verzekeraars bovenop toekomstige verplichtingen extra geld in reserve houden als buffer.