AMSTERDAM - Het Nivra, de beroepsorganisatie voor registeraccountants, dient tegen ruim dertig van zijn leden een tuchtklacht in. Volgens het Nivra voldoen ze niet aan hun verplichtingen ,,ten aanzien van permanente educatie''.

Voorzitter Jan Helderman stelt dat het Nivra een strikt beleid hanteert rondom opleidingen. "Accountants hebben een grote veranwoordlijkheid, naar hun cliënten maar ook naar het maatschappelijk verkeer. Dat vereist dat ze hun vakkennis op peil houden.''

Volgens Helderman voldoet het overgrote deel van de leden aan die verplichting. ,,Maar de betreffende leden hebben geen gehoor gegeven aan onze herhaalde oproepen om hun plicht na te leven. Op een gegeven moment is dan de maat vol'', aldus de voorzitter.

De eerste vijf tuchtklachten zijn ingediend bij de Accountantskamer in Zwolle. De overige worden de komende maanden ingediend.