Om de woningmarkt te steunen tijdens de recessie is per 1 juli is de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verhoogd van 265.000 tot 350.000 euro. Daarnaast gaat er een regeling van start (de 'Woonlastenfaciliteit') voor mensen die door werkloosheid hun hypotheeklasten niet meer volledig kunnen betalen. NUzakelijk stelde zes vragen aan NHG-directeur Karel Schiffer.

Hoeveel extra woningen verwacht u dat er dankzij de verhoging verkocht gaan worden?
"We weten niet zeker hoe de markt reageert, maar ik sluit in de anderhalf jaar die de verhoging vooralsnog duurt 25 à 30 duizend extra verkochte woningen niet uit. De NHG kan de smeerolie zijn in een haperende koopwoningmarkt"

Verwacht u dat het aantal woningen met een NHG-garantie zal toenemen?
"Op dit moment sluit 65 procent van de huizenkopers een hypotheek af met NHG-garantie. We verwachten dat dit richting de 80 procent zal gaan. Dit sluit aan bij de toegenomen onzekerheid van mensen over hun economische situatie. Een huishouden kan zich een hoop slapeloze nachten besparen als ze weten dat de gevolgen van werkloosheid beperkt blijven."

Als de verhoging een succes blijkt, gaat het bedrag dan nog verder omhoog?
"Die vraag zal wel komen, als we per 1 januari 2011 stoppen met de huidige regeling. Maar een verdere verhoging is nu niet aan de orde en is ook niet zinvol. We dekken nu 80 procent van de huizenmarkt, waaronder de kwetsbaarste groep aan de onderkant van de markt. Daar zitten de meeste mensen die twijfelen bij de aankoop van een huis omdat ze bang zijn dat ze misschien werkloos raken of hun huis niet kunnen verkopen. Je mag ervan uitgaan dat de bezitters van duurdere woningen van boven de 350.000 euro zich wel redden, in voor- en tegenspoed. Hoewel deze groep ook risico's loopt, ligt het niet voor de hand dat wij hen, als overheidsorganisatie, zouden helpen. Wij zijn er vooral om de lagere en middeninkomens te beschermen."

Wat betaalt de overheid uiteindelijk voor de verhoging?
"Als het goed is niets. Op basis van onze berekeningen is het een verantwoorde beslissing. We krijgen premies van de consument (0,45 procent per afgesloten hypotheek, red.), en die inkomsten zijn voorlopig afdoende. Als de markt zich blijft ontwikkelen zoals voorspeld door onder andere het CPB hoeven wij niet aan te kloppen bij het Rijk. De impact bij de NHG valt op dit moment nog mee, er is nog geen sociale crisis. Maar als de werkeloosheid oploopt, dan zullen de aanspraken ook toenemen. Daar hebben wij echter een substantieel fonds voor opgebouwd."

Hoeveel mensen die werkloos raken zullen naar uw verwachting gaan gebruikmaken van de woonlastenfaciliteit?
"Daar durf ik geen weddenschap op af te sluiten, maar dit jaar wellicht een paar honderd. Het zou me echter niet verbazen als dit volgend jaar oploopt tot duizend à tweeduizend gevallen. Hoewel dit geen schokkende aantallen zijn, kan dit voor de betrokken huizenbezitters net genoeg zijn om de periode van werkeloosheid te overbruggen."

U roept hypotheekverstrekkers op om de Woonlastenfaciliteit ook toe te passen voor huishoudens die een lening hebben zonder NHG. Waarom zouden zij dit doen?
"Op dit moment heeft in totaal 30 procent van de markt een NHG-garantie, dat moet wat ons betreft naar de 100. In de eerste plaats hebben de geldgevers een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Laat als bank maar zien dat je er primair bent voor je klant. Ten tweede is het simpelweg bedrijfseconomisch handig om een dergelijke faciliteit te verstrekken. Als straks een paar duizend mensen hun woning gedwongen zouden moeten verkopen, dan is de schade enorm - gemiddeld zo'n 30 duizend euro per gedwongen verkoop. Je kan de mensen beter nu helpen, dan dat je straks al die verliezen over je heen krijgt."