AMSTERDAM -De behoefte aan krediet van december 2008 tot mei 2009 is met drie procentpunt gestegen. Maar van de bedrijven die in die periode krediet vroegen, kreeg slechts 54 procent dat ook daadwerkelijk toegekend. Dat blijkt uit onderzoek van EIM, een bedrijfseconomisch onderzoeksbureau.

In de voorafgaande periode was dat nog 81 procent. Dit blijkt uit de update Financieringsmonitor MKB juni 2009 van het EIM.

Opvallend is dat hoe groter het bedrijf is, hoe groter de kans is op krediet. Het blijkt voor banken lastig te zijn om te beoordelen of een klein bedrijf (minder dan 10 werknemers) kredietwaardig is. De meeste afwijzingen van kredietaanvragen waren in de sectoren bouw, handel en de financiële dienstverlening. Op 29 mei heeft de minister met de banken afspraken gemaakt over een kredietintermediair.

Analyseren
Zo'n meldpunt zou de binnengekomen meldingen door bedrijven van problemen bij het verkrijgen van een krediet kunnen analyseren. Ook kan de intermediair bedrijven helpen bij de kredietaanvraag waardoor de kans op het verkrijgen van een krediet wordt vergroot. MKB-Nederland gaat dit initiatief met de andere partijen verder uitwerken.

De garantieregeling voor het mkb(BMKB)is in oktober 2008 verruimd. Dat was de eerste maatregel die minister Van der Hoeven heeft getroffen voor starters en het midden en kleinbedrijf tot 250 werknemers. Minister Van der Hoeven heeft in een brief aan de tweede Kamer toegezegd dat de aflossingen voor deze kredieten met maximaal twee jaar mogen worden uitgesteld.
­
De regeling 'Garantie Ondernemingsfinanciering' is bedoeld voor grote kredieten tot maximaal 50 miljoen euro per onderneming. De totale beschikbare garantie is 1,5 miljard euro. Aangezien de overheid voor 50 procent garant staat, kan er dus in totaal voor 3 miljard aan kredieten worden verleend. Deze regeling heeft een looptijd van een jaar.