AMSTERDAM - Werkgevers die gezondheidsklachten door een ongezonde werkhouding van werknemers willen voorkomen, kunnen nu gebruikmaken van een digitale methode.

 

Deze methode geeft snel inzicht in de gezondheidsrisico’s van taken waarbij veel met handen en armen wordt gewerkt. Het digitale hulpmiddel heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door TNO laten ontwikkelen. 

 

Het gaat om de zogenoemde Hand Arm Risicobeoordelings Methode (HARM-methode). Hiermee kunt u het gezondheidsrisico op arm-, nek- of schouderklachten bepalen. Het hulpmiddel is gemaakt voor werkgevers en arboprofessionals. Het is momenteel het enige instrument dat in korte tijd een betrouwbare meting oplevert en eenvoudig te gebruiken is.

 

Positieve verwachting

Minister Donner verwacht dat de nieuwe methode een positieve bijdrage kan leveren aan het voorkómen van gezondheidsklachten door een ongunstige werkhouding. "Ondanks alle wetenschappelijk kennis op dit gebied, ontbrak het tot voor kort aan voldoende praktische instrumenten om risico’s van lichamelijke belasting goed te beoordelen,” aldus de minister tijdens een symposium van het Coronel Instituut in Amsterdam.

 

"Hoewel ons werk door technische verbeteringen en vooruitgang op het terrein van de arbeidsomstandigheden fysiek steeds minder zwaar is geworden, is lichamelijke belasting nog altijd een niet te verwaarlozen risico."

Signalen

 

De nieuwe methode is opgebouwd met kennis over risicofactoren en oordelen van deskundigen. Echter, de methode kan niet alle toekomstige effecten in relatie met arm-, nek- en schouderklachten meten. Voer daarom niet alleen een risicobeoordeling uit, maar blijf ook alert op andere signalen van overbelasting zoals gezondheidsklachten of verzuim.

 

 HARM is een aanvulling op twee andere instrumenten om fysieke belasting te meten. Zoals de methode ontwikkeld door The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) voor tillen en de Key Indicator Method (KIM) voor duwen en trekken. Het ministerie van SZW bekijkt momenteel of ook nog een beoordelingsinstrument voor werkhoudingen zoals knielen, bukken en hurken toegevoegd kan worden.