BASEL - Zodra economisch herstel zich aandient, moeten overheden direct stoppen met het geven van financiële steun aan banken. Daarmee voorkomen ze marktverstoringen en inflatierisico's. Dat meldde de Bank for International Settlements (BIS) maandag tijdens de jaarvergadering.

"Als duidelijk wordt dat er sprake is van economisch herstel, moet de steun direct worden teruggetrokken. Markten moeten de kans krijgen om hun traditionele rol in het aantrekken van kapitaal terug te vinden", stelde directeur Jaime Caruana. Hij wees erop dat uitstel kan leiden tot verstoringen van de concurrentieverhoudingen en het gevaar van inflatiedruk.

BIS is een internationale organisatie voor monetaire en financiële samenwerking.

Rente
Vorig jaar richtten centrale banken en overheden zich op het voorkomen van een ineenstorting van de financiële sector. Ze namen ongekende maatregelen. Zo werden de belangrijkste rentetarieven teruggebracht naar bijna nul om de verslechterde economie te ondersteunen en werden er vele miljarden aan staatssteun in de economie gepompt onder meer door forse kapitaalinjecties in banken.

Sinds een paar maanden wordt er gesproken over hoe deze buitengewone maatregelen weer kunnen worden teruggedraaid. Caruana stelde dat "uitstappen op het juiste moment niet gemakkelijk zal zijn". Maar hoewel het risico van te vroeg uitstappen aanwezig is, vindt hij helemaal niet uitstappen "een nog groter risico".

Volgens Caruana hebben de economieën in ontwikkelde landen zich inmiddels gestabiliseerd, terwijl die in opkomende landen "minder kwetsbaar zijn gebleken" dan verwacht. "De algemene verwachting is dat de wereldeconomie later dit jaar weer zal groeien", zei hij.