PARIJS - Ondanks het intreden van economisch herstel, stijgt de vraag naar olie de komende jaren minder hard dan eerder gedacht. Dat zei maandag het Internationaal Energie Agentschap (IEA), in zijn jaarlijkse verslag over de oliemarkt op middellange termijn.

Tussen 2008 en 2014 stijgt de vraag naar olie met gemiddeld 0,6 procent per jaar. Dat is circa 540.000 vaten per dag. Vorig jaar dacht het IEA nog dat de vraag in deze periode met gemiddeld 1,6 procent (circa 1 miljoen vaten per dag) per jaar zou stijgen.

De IEA gaat uit van voorspellingen van het Internationaal Monetair Fonds over de groei van de economie. Volgens recente prognoses van het IMF groeit de wereldeconomie tussen 2012 en 2014 met jaarlijks 5 procent.

Tekort later
Door de relatief langzame toename van de vraag, treedt het probleem van een tekort aan olie pas later dan verwacht op, aldus het IEA. Maar tegen het einde van de onderzochte periode, circa 2013-2014, kunnen zich wel al problemen voordoen.

Door de lagere vraag en de lagere olieprijzen van afgelopen tijd, worden nieuwe investeringen uitgesteld, waardoor het aanbod minder hard groeit.

Het IEA maakt zich ook zorgen over het aanbod van gas. Nieuwe projecten worden volgens het agentschap uitgesteld als gevolg van de lage gasprijs en onzekerheid over de economie. Als dit jaar en volgend jaar niet een aantal grote nieuwe projecten voor de winning van LNG (vloeibaar aardgas) wordt opgezet, zal het aanbod van gas vanaf 2012 sterk verminderen, aldus het IEA.