AMSTERDAM - De bodem van de Nederlandse fusie- en overnamemarkt lijkt nog niet bereikt, zo blijkt uit onderzoek. Er heerst grote onzekerheid onder specialisten over het herstel van de markt. 

Accountants- en adviesorganisatie PricewaterhouseCoopers deed onderzoek onder 114 specialisten die een actieve rol spelen bij acquisities van hun bedrijf. Slechts een derde van hen verwacht dat de wereldwijde ‘merger & acquisition market’ binnen een halfjaar herstel laat zien.

Daarnaast verwacht slechts een vijfde van de specialisten dat overnameprijzen hun dieptepunt hebben bereikt. Bovendien ervaart 70 procent van de fusie- en overnamespecialisten momenteel historisch grote verschillen tussen koper en verkoper over de waarde van een onderneming.

Financiering
Dit bemoeilijkt dus het fusie- overnameproces. Daar komt bij dat 69 procent vindt dat de crisis de gesprekken met banken bemoeilijkt over financiering van overnames. Vanwege de moeizame kredietmarkt geeft een meerderheid prioriteit aan het versterken van de balans en de liquiditeitspositie boven fusies en overnames.

Er heerst onder fusie- en overnamespecialisten nog grote onzekerheid over het herstel van de markt. Weliswaar verdubbelde het aantal respondenten dat een toename verwacht van overnames binnen hun eigen sector in een halfjaar van 21 procent naar 50 procent.

En ook de verwachting met betrekking tot een toename van overnames door Nederlandse partijen steeg het afgelopen halfjaar, namelijk van 15 procent naar 32 procent. ‘Maar de pijplijn met targets is fors minder gevuld: slechts ruim een derde heeft de komende twaalf maanden aankooptransacties in het vooruitzicht, tegenover meer dan 50 procent een halfjaar geleden’, aldus de onderzoekers.
 
Kaspositie
Volgens PricewaterhouseCoopers houden nationale en internationale ondernemingen die wel een sterke kaspositie hebben momenteel de markt zeer goed in de gaten om mogelijke overnamekandidaten op het juiste prijsniveau te kunnen kopen. ‘De eerste periode van economisch herstel is het aantrekkelijkste moment om te kopen’, zo weet PwC.
 
Nederlandse fusie- en overnamespecialisten verwachten een toename van het aantal gedwongen verkopen van bedrijfsonderdelen. Maar liefst 84 procent van hen verwacht dat het aantal gedwongen verkopen sterk zal toenemen. Bovendien voorziet driekwart dat de schuldpositie van Nederlandse bedrijven dit jaar verder verslechtert. De huidige schuldenlast van Nederlandse bedrijven is volgens een meerderheid het gevolg van te dure overnames.