DEN HAAG - De huurtoeslag gaat iets omlaag. De voormalige huursubsidie daalt volgend jaar met 1,25 euro per maand.

In 2011 gaat de toeslag met 86 cent naar beneden, het jaar daarop met nog eens 73 cent. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten.

Onacceptabel
Volgens minister Eberhard van der Laan (Wonen) wordt het anders te duur voor de overheid. De Woonbond, de landelijke vereniging voor huurders en woningzoekenden, noemde in een reactie de maatregel "onacceptabel".

De bond wees op het regeerakkoord, waarin staat dat de "sterkste schouders de zwaarste lasten zullen moeten dragen". Volgens de bond gaat deze bezuiniging echter juist ten koste van de mensen met de 'zwakste' schouders, de huurtoeslagontvangers.

Afkeuring
Ook Aedes, de vereniging van woningcorporaties, keurde het kabinetsbesluit af. Aedes noemt het "onbegrijpelijk" dat juist huurders met lage inkomens in de huidige economische situatie worden getroffen.

De protesten maakten geen indruk op Van der Laan. Daarvoor zijn de bedragen volgens de minister te gering.