Mkb-ondernemers hebben in vergelijking met vorig jaar minder schadeverzekeringen gesloten, blijkt uit onderzoek van Intomart/GfK in opdracht van Allianz.

Minder dan de helft van de pas begonnen mkb'ers heeft een schadeverzekering gesloten.

Van de 300 respondenten geeft 64 procent aan een of meer schadeverzekeringen voor zijn bedrijf te hebben gesloten; vorig jaar had nog 74 procent een schadepolis.

Adviseur
De daling is het sterkst bij de bedrijven met twee tot negen medewerkers: daar is het aandeel bedrijven met een schadeverzekering gedaald van 92 procent naar 73 procent. Bij de grotere mkb-bedrijven is de verzekeringsgraad juist toegenomen: daar is nu 88 procent (83 procent) verzekerd tegen schade.
­
Voor het sluiten van verzekeringen maakt nog steeds grofweg driekwart gebruik van een adviseur, waarbij het assurantiekantoor nog steeds het meest in trek is: 66 procent (63 procent) van de mkb'ers kiest voor een zelfstandig kantoor(zie ook: De zzp’er en verzekeringen).