DEN HAAG - In het eerste kwartaal van dit jaar waren er 31.000 banen minder dan in het laatste kwartaal van 2008.

Het is voor het eerst in drie jaar tijd dat het aantal banen in een kwartaal tijd afneemt, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Ten opzichte van een jaar geleden is er nog wel sprake van een kleine groei.

De lonen lagen in het eerste kwartaal van 2009 1,7 procent hoger dan een jaar eerder. De cao-lonen stegen in die periode wel met 3,5 procent. Dat de feitelijke loonstijging daarbij achterblijft, komt doordat allerlei variabele beloningen, zoals bonussen, winstdeling en toeslagen zijn afgenomen. Ook liepen de inkomsten uit overwerk terug.

Krimp
In het eerste kwartaal waren er 7,9 miljoen banen. Vergeleken met een jaar eerder is dat een toename van 0,3 procent, oftewel 23.000 banen. In diezelfde periode kromp de economie met 4,5 procent. De arbeidsproductiviteit is dus gedaald, merkt CBS-econoom Michiel Vergeer op.

De stijging van 0,3 procent is de kleinste toename sinds 2005, aldus het CBS. Vooral in de zorg en de handel kwamen er banen bij. Maar het aantal uitzendkrachten nam flink af. Ook in sectoren als de industrie, het transport en bij financiële instellingen nam het aantal banen licht af.

Vergeleken met het vierde kwartaal van 2008 is het aantal banen gedaald met 0,4 procent. "Daar zie je een buigpunt", zegt Vergeer. Alleen in de zorg en de rest van de collectieve sector nam het aantal banen nog toe. In het bedrijfsleven nam de werkgelegenheid af. Het verlies aan werkgelegenheid staat echter nog altijd in geen verhouding tot de forse krimp van de economie. Dit komt omdat de werkgelegenheid altijd met vertraging reageert op omslagen in de conjunctuur.