AMSTERDAM - Overheden moeten nu een exit-strategie bepalen voor hun simuleringsmaatregelen, anders lopen ze het risico dat hun tekorten in de toekomst enorme problemen gaan veroorzaken, aldus de Organisatie voor Economische Samenwerking en ontwikkeling (OESO) woensdag.

"Als men de tekorten als een sneeuwbal door laat rollen, dan kunnen ze een groot probleem worden", zegt Jorgen Elmeskov, hoofdeconoom van de OECD, tegen Dow Jones in een interview. "Met degelijke tekorten, kan men het zich niet veroorloven er een paar jaar overheen te laten gaan."

Postitivisme
De OESO, die woensdag zijn economische outlook presenteert, stelde zijn ramingen voor de wereldeconomie voor het eerst in twee jaar naar boven bij. De organisatie van rijke landen voedt daarmee het toenemend optimisme dat de bodem wat betreft de economische groei in zicht is.

Volgens Elmeskov is het evenwel absoluut noodzakelijk dat overheden hun plannen ontvouwen over hoe ze de publieke uitgaven terug gaan dringen en de finacien weer op orde brengen, want beleggers hebben deze informatie nodig om overheden te blijven vertrouwen, wat de rente laag houdt.

Vertrouwen
"Als er geen vertrouwen heerst op financiele markten onder beleggers dat er een plan is om te komen tot een duurzaam sluitende begroting, loert het gevaar dat de obligatierendementen omhoog knallen," zegt Elmeskov.

Maar overheden moeten ook weer niet te snel hun steunmaatregelen intrekken. Ze kunnen beter wachten tot de wereldeconomie weer op de rails is. Maatregelen als de deeltijd-WW in Nederland zouden dus niet te snel weer afgeschaft moeten worden.

Deflatie
Een gevaar dat buiten proporties is opgeblazen, zegt de econoom, is dat de ontwikkelde economieen door de zwaarste recessie in decennia in een periode van deflatie terecht komen. "Het lijkt erop dat na een tijdje de economische stagnatie ophoudt een neerwaartse druk te veroorzaken op het prijspeil", zegt Elmeskov. En dat in plaats van dalende prijzen, het blijvende effect van de neergang een hogere structurele werkloosheid zal zijn, vooral in Europa.

De inflatie-angst is ook overdreven. Veel van de stroom liquiditeiten die centrale banken in het systeem hebben gepompt zal automatisch omdraaien als de markten weer tot rust komen. Er gaat dan geen risico uit van de kunstmatig door de centrale banken gedrukte rente.

Krimp
Voor 2009 verwacht de OESO nu een krimp van de Nederlandse economie met 4,9 procent. Mede door het voorziene aantrekken van de wereldhandel, blijft in 2010 de krimp volgens de organisatie beperkt tot 0,4 procent van het bruto binnenlands product. De werkloosheid zal daarbij oplopen tot 4 procent dit jaar en 7 procent volgend jaar.

Het Centraal Planbureau (CPB) houdt het bij zijn laatste ramingen op een krimp van 4,75 procent in 2009 en 0,5 procent in 2010. Het adviesorgaan van de Nederlandse overheid verwacht dat de werkloosheid een piek bereikt in 2010 van 9,5 procent.

Werkeloosheid
De Nederlandse Bank (DNB) is met een schatting van de krimp dit jaar van 5,4 procent het meest negatief. De centrale bank ziet de werkloosheid dit jaar al oplopen tot 8 procent a 9 procent.