ROTTERDAM - Ongeveer 18.000 Nederlandse bedrijven zitten mogelijk in financiële problemen. Dit concludeert accountancy- en adviesbureau Deloitte op basis van onderzoek onder een doorsnee van het Nederlandse bedrijfsleven.

Voor de helft van de bedrijven hangt het voortbestaan van de onderneming het komende halfjaar af van toegang tot krediet. Maar van deze groep geeft bijna de helft aan dat het moeilijk wordt om nieuwe financiering rond te krijgen.

Grenzen
Een derde van de ondernemingen verwacht de komende tijd tegen de grenzen van de afspraken met financiers aan te lopen. Deloitte noemt het opvallend dat van deze bedrijven 37 procent de situatie niet heeft besproken met de banken.

"Niets doen is geen optie", stelt Oscar Snijders van Deloitte. "Bedrijven moeten met de banken om de tafel. Om het proces van het krijgen van krediet soepeler te laten verlopen, moeten bedrijven volledig en tijdig transparantie tonen."

Bedrijven blijken in vergelijking met december ook minder positief te zijn over de economie. Verwachtte een half jaar geleden nog 38 procent een herstel in het derde of vierde kwartaal, thans is dat nog maar 29 procent. Iets meer dan de helft van de bedrijven verwacht het herstel nu vanaf 2010 en 14 procent denkt dat de economie pas vanaf 2011 weer aantrekt.

Crisis
Steeds meer bedrijven hebben ook te lijden onder de crisis (40 procent vergeleken met 34 procent in december). Ze noemen als oorzaken terugval in de vraag naar producten of diensten, het betaalgedrag van cliënten en teruglopende beschikbaarheid van kapitaal.

Bedrijven die omzetverlies verwachten, gaan gemiddeld uit van een daling van 13 procent. Een meerderheid (60 procent) probeert via kostenreductie het omzetverlies te compenseren. Realiseerden bedrijven vorig jaar gemiddeld een kostenverlaging van 3,8 procent, dit jaar streven ze naar 7,5 procent.

Bezuinigingen
Volgens Deloitte zijn ondernemingen in staat omzetdalingen tot 10 procent nog op te vangen met bezuinigingen, maar daarboven wordt het moeilijker. "Opvallend is dat bedrijven nog steeds kiezen voor maatregelen als het snijden in personeel en het reduceren van indirecte kosten, terwijl ze zelf aangeven dat dit niet voldoende zal zijn.

Het herzien van het businessmodel lijkt echter voor velen een stap te ver, terwijl het er wel voor kan zorgen dat bedrijven ook op langere termijn sterk blijven", aldus Snijders.