Beursfondsen kunnen in financieringsproblemen komen door nieuwe verslaggeving over leaseovereenkomsten. Beursgenoteerde ondernemingen moeten nu al nagaan wat de gevolgen zijn van deze veranderingen in de boekhouding.

Door Alexander Spek | Pricewaterhousecoopers

In maart 2009 hebben de IASB en FASB (respectievelijk verantwoordelijk voor Europese en Amerikaanse boekhoudregels) nieuwe voorstellen gedaan voor verslaggeving over leaseovereenkomsten. Ze zullen naar verwachting leiden tot significante gevolgen voor financiële ratio's van beursfondsen.

Momenteel zijn veel beursfondsen namelijk bezig met de herfinanciering van bestaande leningen en hierbij wordt geen rekening gehouden met de mogelijke gevolgen van deze nieuwe regels. Beursfondsen kunnen tegen financieringsproblemen aanlopen als ze de convenanten in financieringsovereenkomsten moeten heronderhandelen.

Transparantie
De voorstellen van de IASB en FASB hebben tot doel de transparantie, vergelijkbaarheid en relevantie van de verantwoording van leaseovereenkomsten in de jaarrekening te vergroten.

Het grote verschil met de huidige regelgeving is dat het onderscheid tussen een operationele en financiële lease verdwijnt.

De nieuwe regelgeving zal ervoor zorgen dat alle lease- en huurovereenkomsten on balance komen. Ondernemingen dienen voor alle leaseovereenkomsten (dus ook voor operationele leaseovereenkomsten) een actief op de balans op te nemen voor het recht om een actief te gebruiken, en een passief voor de verplichting om leasebetalingen te doen.

Dit zal gelden voor alle soorten lease- en huurovereenkomsten zoals onroerend goed, machines, fabrieken, vliegtuigen, treinen, schepen, auto's, pc's en kopieermachines.

Grote invloed
De voorgestelde wijzigingen zullen grote invloed hebben op de jaarrekeningen en ratio's van beursfondsen. Een eerste analyse op basis van de jaarrekeningen 2008 van Nederlandse beursfondsen laat bij enkele bedrijven een daling zien van de solvabiliteitsratio van maar liefst vijftig procent. Dit betreft voornamelijk ondernemingen die erg veel vaste activa gebruiken.

Een daling van dit soort ratio's kan straks leiden tot financieringsproblemen omdat bestaande convenanten zullen worden gebroken.

Door de voorgestelde wijzigingen verandert tevens de aard van de verantwoorde leasekosten voor operationele lease- en huurovereenkomsten drastisch.

In de winst-en-verliesrekening worden de operationele leasekosten vervangen door afschrijvingen (op het actief) en interestkosten (voor het passief). Dit leidt tot een hogere EBITDA. Ook zal de manier waarop operationele leasekosten worden verantwoord gedurende de leasetermijn veranderen.

Voorkomen
Het discussiestuk van de IASB en FASB is open voor commentaar en beursfondsen kunnen nog reageren tot 17 juli. De huidige verwachting is dat een definitieve standaard wordt uitgebracht in het tweede kwartaal van 2011.

Om de vergelijkbaarheid te vergroten hebben de IASB en FASB geen vrijstelling voorgesteld voor bestaande leaseovereenkomsten. Ook de verslaggeving over leaseovereenkomsten die voor 2011 afgesloten worden, verandert dus. Beursfondsen moeten bij nog af te sluiten leaseovereenkomsten nu al goed nagaan wat de gevolgen zijn voor hun convenanten en financiering.

Bij de herfinanciering van bestaande leningen en het aangaan van nieuwe leaseovereenkomsten moeten ze rekening houden met de nieuwe verslaggevingvoorstellen om straks financieringsproblemen te voorkomen.

Alexander Spek is als partner verbonden aan PricewaterhouseCoopers Accountants.