BRUSSEL - De Belgische staatsschuld is vorig jaar opgelopen tot 310,8 miljard euro. Dat is 25 miljard euro of 8,8 procent meer dan de 285,8 miljard van eind 2007. Het schuldpercentage steeg van 84 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2007, naar 89,7 procent in 2008.

Dat blijkt uit het dinsdag gepresenteerde jaarverslag 2008 van de federale staatsschuld. De toename is veroorzaakt door de financiële crisis. Vooral de staatssteun aan banken en andere financiële instelling droeg stevig bij aan de stijging.

"Zonder de interventies in de financiële sector zou het schuldpercentage verder zijn gedaald tot 83,4 procent van het bbp", aldus de Belgische minister van Financiën Didier Reynders.

Nederlanders staan per hoofd van de bevolking minder in het krijt. De staatsschuld bedroeg vorig jaar 346 miljard euro, oftewel 58,2 procent van het bbp. De stijging ten opzichte van 2007 was met 12,6 procent echter groter dan in België. Nederland voldoet daarmee nog wel aan de Maastrichtnorm uit 1992, waarin is afgesproken dag de staatsschuld ten hoogste 60 procent van het bbp mag bedragen.