DEN HAAG - De beschikbare 375 miljoen euro voor deeltijd-WW is binnen drie maanden al volledig benut. Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) heeft dat maandag bekendgemaakt.

De laatste weken zijn vooral veel aanvragen van werkgevers binnengekomen die met behulp van WW-uitkeringen hun personeel tijdelijk korter willen laten werken.

Het kabinet heeft dit voorjaar in het pakket maatregelen om de economische crisis het hoofd te bieden maximaal 375 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de deeltijd-WW.

Loonkosten drukken
Volgens Donner willen veel werkgevers het overgrote deel van hun personeelsbestand minder laten werken om zo de loonkosten te drukken gedurende de crisis. Maar volgens de bewindsman is de deeltijd-WW bedoeld om alleen de vakkrachten te behouden, zodat bedrijven straks als de economie aantrekt weer snel aan de groeiende vraag kunnen voldoen.

De minister gaat nu bekijken of er middelen beschikbaar zijn om de regeling, eventueel gewijzigd, voort te zetten. Er is volgende week al een debat gepland in de Tweede Kamer om te bespreken of de deeltijd-WW goed werkt.

Aanvragen
Aanvragen van bedrijven die de nodige gegevens voor de crisismaatregel hebben ingediend voor dinsdag 23 juni bij uitkeringsinstituut UWV, worden nog in behandeling genomen.

Voorzitter Jaap Jongejan van de CNV Bedrijvenbond dringt er bij Donner op aan de regeling voor onbepaalde tijd te verlengen. Volgens hem is het van groot belang dat mensen aan het werk blijven en niet volledig in de WW belanden.

De vakcentrale FNV drong vorige week al aan op het laten doorlopen van de deeltijd-WW.