DEN HAAG - Het aantal hybride personenauto's dat in Nederland rondrijdt, is in een jaar tijd verdubbeld. Op 1 januari 2008 reden er 11.300 hybride wagens op de weg, op 1 januari van dit jaar waren dat er ruim 23.000. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

De toename van het aantal hybride auto's in het wagenpark is volgens het CBS grotendeels toe te schrijven aan de zakelijke rijders. Het aantal 'hybrides van de zaak' groeide van 3500 tot ruim 12.000.
 
Hybride auto's zijn auto's waarbij de door fossiele brandstof aangedreven motor wordt ondersteund door een elektromotor en een accu. Daardoor hoeft die minder hard te werken en is dus zuiniger. Ook wordt de energie die vrijkomt bij het loslaten van het gas of bij het remmen opgeslagen en vervolgens weer gebruikt, aldus het CBS.

Bijtelling
De populariteit van hybride auto's van de zaak heeft volgens het CBS alles te maken met de lagere bijtelling die geldt voor zuinige auto's. Voor zeer zuinige auto's komt die neer op 14 procent, standaard is de bijtelling 25 procent. Inmiddels staat volgens het CBS meer dan de helft van alle hybride auto's op naam van een bedrijf.
 
Maar ook het aantal milieuvriendelijker auto's op naam van particulieren neemt toe. Dat steeg van 7800 naar elfduizend. Voor particulieren is het aantrekkelijk zo'n auto te kopen omdat de bpm daarop lager is. Ook geldt een aanzienlijk lagere motorrijtuigenbelasting.
 
Vooral 50-plussers blijken te porren voor een hybride wagen; driekwart van de hybrides van particulieren zijn in het bezit van ouderen. Het CBS meent dat dat komt door de relatief hoge aanschafprijs.