BRUSSEL - De EU-leiders hebben vrijdag in Brussel een akkoord bereikt over Europees toezicht op financiële instellingen. De Britten, die lange tijd dwars lagen, werden binnenboord gehaald met de toezegging dat de EU-waakhond landen niet kan dwingen om belastinggeld te gebruiken voor de redding van banken.

Premier Jan Peter Balkenende zei na afloop van een EU-top in Brussel "gelukkig" te zijn met de bereikte oplossing. "We zijn verder gekomen met de Britten dan we eerder gedacht hadden."

Het gebrek aan financieel toezicht was een van de belangrijkste oorzaken voor het uitbreken van de kredietcrisis. Om herhaling te voorkomen, wil de EU dat de toezichthouders van de lidstaten nauw samenwerken. Er moet een EU-waakhond komen die banken en andere financiële instellingen op de vingers kan tikken als ze te veel risico's nemen.

Bemoeienis
Het Verenigd Koninkrijk vreesde echter voor te veel bemoeienis. Premier Gordon Brown voelde er niets voor dat een EU-orgaan dat niet democratisch wordt gecontroleerd, zijn regering opdrachten zou kunnen geven met financiële consequenties.

Volgens de vrijdag gemaakte afspraken, is dat laatste niet mogelijk. Maar Balkenende en staatssecretaris Frans Timmermans (Europese Zaken) wezen er op dat de Europese Commissie de plannen nader gaat uitwerken.

Tegen de tijd dat de lidstaten moeten oordelen over concrete wetsvoorstellen is het nieuwe EU-verdrag in werking getreden. De besluiten hoeven dan niet meer, zoals nu, unaniem genomen te worden en Britse instemming niet noodzakelijk is.