AMSTERDAM - De bezorgdheid over de kredietcrisis onder Nederlanders is afgenomen. In maart bestempelde nog 64 procent van de bevolking de crisis als een dringend probleem, in juni is dit gedaald tot 54 procent, zo blijkt uit onderzoek van Newcom.

Minder Nederlanders verwachten dat de financiële crisis dit jaar zal verergeren. Dit percentage is tussen maart en juni gedaald van 30 procent naar 20 procent. Bovendien vinden minder Nederlanders dat zij persoonlijk getroffen zijn door de gevolgen van de crisis.

Wel maken de deelnemers aan het onderzoek zich meer zorgen over de werkgelegenheid. Van de ondervraagden verwacht nu 16 procent dat de situatie in hun eigen werk zal verslechteren, tegenover 12 procent in maart. Over 2010 zijn Nederlanders nog veel somberder; 68 procent voorziet voor volgend jaar een verslechtering.

Ook de zorgen over de economische situatie in 2010 zijn toegenomen. Ruim de helft denkt nu dat de economie volgend jaar verder in het slop zal raken, eerder was dit nog 45 procent.