AMSTERDAM - Staatssecretaris De Jager van Financiën vindt dat het kabinet sparen fiscaal niet ontmoedigd. Ruwweg 80 procent van de Nederlandse huishoudens betaalt geen vermogensrendementsheffing. De nadelen bij een verlaging van het tarief in box 3 zijn op dit moment groter dan de voordelen.

De Jager reageert daarmee op de motie van Tang. Aanleiding voor de motie is de veronderstelling dat een euro op een spaarrekening in waarde daalt door inflatie en vermogensrendementsheffing. Of dat het geval is, is afhankelijk van de rente op de spaarrekening, de inflatie en het feit of die spaarrekening onder de vermogensrendementsheffing valt.

Omdat een grote groep geen vermogensrendementsheffing betaalt, is er in ieder geval geen sprake van een fiscale ontmoediging van een extra storting van spaargeld. Het heffingsvrije vermogen zorgt er voor een belangrijk deel voor dat sparen fiscaal aantrekkelijk blijft, juist voor de kleinere spaarders.

Lager tarief
De staatssecretaris schetst in de brief een aantal mogelijkheden om te komen tot een lager tarief voor de inkomsten uit sparen en beleggen (box 3). Een mogelijkheid zou zijn de verlaging van het algemene heffingvrije vermogen, maar dat zou betekenen dat meer spaargeld onder box 3 valt. Om het tarief van 30 procent in box-3 ten minste met ½ procentpunt te verlagen is meer dan € 60 miljoen nodig.

Om dit te kunnen financieren blijven alleen de grote vrijstellingen over, zoals pensioenvermogens, kapitaalverzekeringen, groen beleggen en ouderentoeslag heffingvrij vermogen.

In de ogen van het kabinet is het op dit moment niet gepast om langs deze weg te komen tot een verlaging van het tarief in box 3. Op de eerste plaats staat de hoogte van pensioenen door de kredietcrisis al onder druk. Dit zou verergerd worden door pensioenvermogens onder box 3 te brengen. Hetzelfde geldt voor de woningmarkt.

(c) Pleinplus.nl: Geen verlaging van belasting in box 3