De eerst aangewezen instantie om een krediet bij aan te vragen is de bank. Banken houden niet van risico's. In al hun handelingen komt deze aversie terug. Ondernemers dienen zich dit te allen tijden bewust te zijn als zij met een bank in contact treden.

Grofweg komt een bank tot een positieve beoordeling voor een kredietaanvraag na de beantwoording van de volgende vragen: Zijn de plannen van de ondernemer en zijn onderneming bedrijfseconomisch zinnig? En: Is er op de balans van de onderneming of bij de ondernemer privézekerheid aanwezig (bijvoorbeeld een eigen huis).

Voor kleine leningen kijken veel banken daarbij ook naar de terugverdiencapaciteit van ondernemers: kan hij terugbetalen door in loondienst te gaan, mocht het misgaan met het bedrijf.

Ondernemingsplan
De starter vraagt zich bij de kredietaanvraag af of hij lang, middellang of kort vreemd vermogen wil hebben. Een goede financieringsaanvraag begint met een ondernemingsplan (zie het desbetreffende onderdeel van deze special). Uit dit plan moet blijken hoeveel geld de onderneming nodig heeft welke eigen middelen ter beschikking staan en welke zekerheden er be-staan.

Borgstellingskrediet
Omdat het vooral voor startende ondernemers vaak moeilijk is een lening bij de bank te krijgen, heeft de overheid een garantieregeling ingesteld. De regeling komt er op neer dat de overheid borg staat voor een gedeelte van de lening die door een bank aan een ondernemer wordt verstrekt. Het borgstellingskrediet is bestemd voor ondernemingen met maximaal 100 werknemers, dus ook starters. De starter kan de garantie aanvragen bij het overheidsagentschap Senter Novem.

Durfkapitaal
Er zijn voldoende alternatieven voor bankleningen. Zo is er de regeling 'beleggen in durfkapitaal' (Agaathregeling), die is bedoeld om de financiering van ondernemersplannen en initiatieven van beginnende ondernemers te stimuleren. Particulieren kunnen met fiscale voordelen geld lenen aan startende ondernemers.

Voor startes wordt het zo makkelijker beginkapitaal bij elkaar te krijgen. De regeling geldt ook voor particulieren die rechtstreeks kapitaal in een beginnende bv of nv steken. De startende ondernemer moet een beschikking aanvragen bij de Belastingdienst.

Microfinanciering
Ondernemers die bij reguliere banken geen of moeilijk een lening rond krijgen, kunnen vanaf nu aankloppen bij Qredits. Dit nieuwe fonds verstrekt kredieten tot  35.000 euro. Qredits is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en de grootbanken ABN Amro, Fortis, ING en Rabobank.

Staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken heeft voor microkredieten de komende twee jaar 15 miljoen euro uitgetrokken. ABN Amro, ING, Fortis en de Rabobank stellen samen 1,2 miljoen beschikbaar aan de speciaal hiervoor opgerichte Stichting Microkrediet Nederland.

De stichting Microkrediet Nederland financiert onder de naam Qredits kleine ondernemingen in Nederland. Qredits verstrekt sinds februari microkredieten en richt zich op ondernemende mensen met ambitie die bij reguliere banken moeilijk in aanmerking komen voor krediet.

Onderhands lenen
Lenen van familie of bekenden kan een aanvulling zijn op de financiering van een bedrijf. Maar hoe regelt een ondernemer zo'n onderhandse lening contractueel zo, dat hij er later geen ruzie over krijgt.

ABN AMRO heeft een site in het leven geroepen met voorbeeldcontracten, een rekenmodule en allerlei andere informatie. Zonder tussenkomst van de bank bepalen lener en uitlener de hoogte van het te lenen bedrag, het rentepercentage en de aflossingscondities.

(c) Plein+