DEN HAAG - Het CDA wil dat het kabinet bekijkt onder welke voorwaarden het bedrijven die in moeilijkheden zijn toch te hulp kan schieten.

Dat bleek woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer over het risico van protectionisme in de wereld nu de economische crisis aanhoudt. Volgens CDA-Tweede Kamerlid Jan ten Hoopen neemt het aantal faillissementen van bedrijven flink toe en zoeken zij steun.

Het kabinet is de financiële sector in ons land te hulp geschoten, maar rechtstreekse steun aan individuele bedrijven stuit op bezwaren in Brussel omdat staatssteun niet toegestaan is.

Het CDA wil daarom dat "vanwege de uitzonderlijke omstandigheden" gekeken wordt naar mogelijkheden voor generieke steunmaatregelen. Daarvoor zouden volgens Ten Hoopen criteria moeten worden vastgelegd.