AMSTERDAM - Ongeveer twintig Nederlandse pensioenfondsen hebben aan De Nederlandsche Bank (DNB) kenbaar gemaakt mogelijk pensioenuitkeringen te gaan korten. DNB meldde dat woensdag in zijn kwartaalbericht, op basis van ontvangen zogenoemde herstelplannen van pensioenfondsen.

"Circa 20 fondsen zien zich vooralsnog genoodzaakt tot korten over te gaan", aldus DNB. Een woordvoerder lichtte toe dat het gaat om "kleinere fondsen met een beperkt aantal deelnemers".

Meer wil de toezichthouder er niet over kwijt. Wanneer pensioenen eventueel verlaagd worden en op welke manier, is daarom niet duidelijk.

Reserves
Het korten op pensioenen wordt gezien als het uiterste middel om de reserves van pensioenfondsen weer op peil te krijgen. Eerder al lieten veel pensioenfondsen weten pensioenen niet te indexeren. Dat wil zeggen dat deelnemers niet gecompenseerd worden voor verlies aan koopkracht door inflatie. Ook kan een fonds pensioenpremies verhogen.

In Nederland hebben bijna 350 pensioenfondsen een zogenoemd herstelplan ingediend bij DNB, waarvan ongeveer 300 voor een dekkingstekort. Dit betekent dat de reserves te ver zijn teruggevallen ten opzichte van de toekomstige verplichtingen. Bij de herstelplannen is als peildatum eind 2008 genomen.

Dekkingsgraad
Inmiddels is de dekkingsgraad van pensioenfondsen wel verbeterd. Of er daadwerkelijk tot korten zal worden overgegaan bij de circa twintig pensioenfondsen is daarom onzeker, stelt directeur Frans Prins van het OPF, de stichting voor Ondernemingspensioenfondsen.

"Het kan aan de orde zijn dat zo'n uiterste maatregel moet worden getroffen. Maar de beslissing daarover valt pas halverwege volgend jaar." Prins wijst erop dat niemand weet hoe financiële markten er tegen die tijd voor staan.

Prins weet niet om welke pensioenfondsen het gaat. Ook bij de Verenging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) is dat onbekend. "Maar voor zover bekend is het korten op pensioenen bij onze leden niet aan de orde", aldus een woordvoerder.

Sponsor
DNB heeft de eerste fase van de beoordeling van de herstelplannen inmiddels achter de rug. "Bij tegen de 90 fondsen heeft de sponsor volgens het plan toegezegd een storting te doen, waarbij DNB in een aantal gevallen verzocht heeft om extra informatie over de hardheid van deze toezegging", aldus de toezichthouder.

Met een sponsor bedoelt DNB bijvoorbeeld een bedrijf dat extra geld overmaakt naar de kas van het in problemen gekomen pensioenfonds. Zo maakte telecombedrijf KPN in april bekend de komende jaren maximaal 390 miljoen euro te storten in de kas van de eigen pensioenfondsen.

Momenteel werkt DNB aan de tweede fase van het bekijken van de herstelplannen. De definitieve beoordeling wil de toezichthouder 1 juli klaar hebben.