DEN HAAG - Het Wetenschappelijk Instituut van het CDA bepleit een uniform belastingtarief van 33,25 procent voor alle inkomen uit arbeid.

Om de dan teruglopende belastinginkomsten van ongeveer 16 miljard euro te compenseren zouden onder meer het hoge en het lage btw-tarief verhoogd moeten worden met respectievelijk 3 en 1 procent.

Ook de vermogensrendementsheffing zou met 3,25 procent moeten worden verhoogd. In de voorstellen is verder sprake van een versobering en vereenvoudiging van het aantal heffingskortingen.

Loonstrookje
Een vlaktaks heeft volgens het rapport veel voordelen. Zo zijn werkgevers verlost van een ingewikkelde administratie en kunnen werknemers met de komst van een loonbegrip meteen op hun loonstrookje hun verdiensten zien. Ook de werklast voor de Belastingdienst wordt verminderd.

Volgens de opstellers van het rapport Een sociale vlaktaks zijn de inkomenseffecten voor mensen beperkt. Hoge inkomens hebben een voordeel bij de aanpassingen zodat geopperd wordt een topinkomenheffing in te voeren. Onduidelijk is nog vanaf welk inkomen.