Een uitgebreid plan geeft een compleet beeld van het bedrijf dat de ondernemer voor ogen heeft, en geeft inzicht welke kansen en risico's er zijn. Het kan ook helpen om anderen, zoals bijvoorbeeld geldschieters, te overtuigen dat de ondernemer een goed idee hebt.

In dit artikel een kort overzicht van punten die in een ondernemingsplan staan.

Inleiding
Beschrijf kort hoe het idee is ontstaan voor het bedrijf, wat de achtergrond ervan is en waarom in de gekozen branche. Zet ook in een paar zinnen persoonlijke en zakelijke doelstellingen.

Ondernemer
Hierin staan:

 • Persoonsgegevens, opleidingen en werkervaring
 • Persoonlijke motivatie en doelstellingen
 • Overzicht van persoonlijke kwaliteiten, sterke en zwakke kanten

Marketing
Hierin staan:

 • Marktonderzoek: de omgeving, de doelgroep, concurrentieanalyse, SWOT-analyse van de markt
 • Product of dienst, de unieke verkoopargumenten
 • Prijsstelling of tarieven
 • Distributie
 • Promotiemiddelen en promotiekosten
 • Personeelsinzet
 • Omzetprognose

Onderneming
Hierin een overzicht van:

 • Bedrijfsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, site, mailadres)
 • Huisvesting
 • Personeelsoverzicht
 • Administratie
 • Taakverdeling
 • Mogelijke vergunningen

Financieel plan

 • Investeringsbegroting
 • Financieringsplan
 • Exploitatiebegroting (overzicht van omzet, kosten en winst)
 • Liquiditeitsbegroting (daadwerkelijk uitgaven en inkomsten)

Plan van aanpak
Hierin beschrijft de ondernemer welke stappen hij wanneer gaat ondernemen tijdens de opstartfase. De Kamer van Koophandel heeft een model Ondernemingsplan opgesteld dat te downloaden is.

(c) Plein+