DEN HAAG - De Tweede Kamer vraagt de Nationale ombudsman te onderzoeken of door onzorgvuldig handelen van de overheid mensen die vanuit de WW een eigen bedrijf zijn begonnen, met naheffingen over hun uitkering zijn geconfronteerd. Dat is dinsdag besloten op voorstel van VVD-Kamerlid Stef Blok.

Een Kamermeerderheid van CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, VVD en GroenLinks zei eerder deze maand al te betwijfelen of duizenden mensen die sinds 2000 vanuit de WW voor zichzelf zijn begonnen, wel terecht van fraude zijn beschuldigd. De vakbeweging FNV had aan de bel getrokken met een stapel dossiers, waaruit zou blijken dat veel van de (voormalig) WW'ers onvoldoende zijn voorgelicht door uitkeringsinstituut UWV en de belastingdienst.

Een Kamerdelegatie van regeringspartij PvdA en oppositie SP hebben volgende week een gesprek met ombudsman Alex Brenninkmeijer. Alleen CDA-Kamerlid Eddy van Hijum vroeg zich af of een onderzoek van de ombudsman niet te vroeg komt. Hij wees erop dat minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) vorige week heeft toegezegd dat hij het UWV opnieuw laat kijken naar de dossiers die de FNV verzameld heeft.

De PvdA, SP en VVD vinden echter dat niet alleen naar aangedragen dossiers gekeken moet worden, maar dat ook oog moet zijn voor eventuele andere gedupeerden. Wel is de Kamer het eens dat de huidige zelfstandigenregeling in de WW minder ingewikkeld kan. Donner heeft ook al toegezegd dit najaar een evaluatie van de regeling naar de Kamer te sturen, zodat bekeken kan worden of deze aanpassing behoeft.