Over een werkloosheidsuitkering voor ondernemers kunnen we kort zijn: die bestaat niet. Verzekeren tegen geen of onvoldoende werk is niet mogelijk. Maar de ondernemer betaalt dan ook geen WW-premie.

Een werknemer is verplicht verzekerd tegen loonderving door ziekte gedurende twee jaar. Daarna is er de WIA.

Een werknemer die zelfstandig wil worden kan zich bij UVW Werkbedrijf melden voor een vrijwillige ziekteverzekering. Dat moet gebeuren maximaal dertien weken nadat hij zich als zelfstandige heeft gevestigd. Veel beginnende ondernemers zijn niet op de hoogte van deze mogelijkheid. Voorwaarde is wel dat hij gedurende langere tijd verzekerd is geweest via de voormalige werkgever.

Ziektekosten
Elke Nederlander is verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Verzekeraars hanteren verschillende premies en voorwaarden. Werknemers betalen ook nog een inkomensafhankelijke bijdrage, die de werkgever weer vergoedt, maar waarover dan wel weer belasting wordt geheven.

Zelfstandigen moeten de inkomensafhankelijke bijdrage zelf betalen. Zij betalen deze bijdrage achteraf via de belastingaangifte.

Arbeidsongeschiktheid
Ondernemers zijn niet verplicht zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Geen verzekering afsluiten scheelt (veel) geld, maar verstandig lijkt het niet. Wie - langdurig - arbeidsongeschikt wordt en geen verzekering heeft afgesloten, is aangewezen op zijn reserves en uiteindelijk de bijstand.

Verzekeraars bieden verzekeringen aan tegen arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen. Voorwaarden en kosten verschillen. Er zijn ook aparte mogelijkheden voor ondernemers die moeilijk verzekerbaar zijn. Die moeten zich wel snel, binnen drie maanden, bij een verzekeraar melden nadat zij zelfstandig geworden zijn. De premie behoort tot de (aftrekbare) bedrijfskosten.

(c) Plein+