Waar kunt u uw rekencentrum het beste plaatsen: in Nederland, Noorwegen of India? Wat is beter voor het milieu: de auto of de trein?

Door Bart de Rijk | Logica

Als uw organisatie een ambitieus CO2-reductiedoel heeft, zijn dit relevante vragen waarbij de antwoorden minder voor de hand liggen dan u wellicht denkt. Veel hangt namelijk af van de CO2-uitstoot van elke KWh elektriciteit die u direct of indirect gebruikt.

India
Neem het rekencentrum, dat bij ICT-intensieve bedrijven goed kan zijn voor een derde van al het energieverbruik. Van oudsher zijn die rekencentra in eigen land geplaatst. Een rekencentrum kan ook geoutsourced worden. Daarbij komt de India-optie om de hoek kijken. Milieutechnisch is dat echter niet verstandig. In Nederland gaat al bijna de helft van het energieverbruik van conventionele rekencentra op aan koeling; in het warme India is dat alleen maar meer.

Erger nog: 1 KWh elektriciteit veroorzaakt in India een emissie van 943 gram CO2, terwijl deze emissiefactor in Nederland 387 gram is. India gebruikt meer en slechtere fossiele brandstoffen voor haar elektriciteitsproductie, vandaar dat verschil.

Noorwegen
Neem dan Noorwegen: deze kampioen in waterkrachtcentrales stoot maar 5,5 gram CO2 per KWh uit. Tel daarbij het simpele feit op dat Noorwegen flink koeler is dan Nederland. Het rekencentrum kan daardoor veel langer gebruikmaken van energiearme ‘vrije lucht koeling’. Voor organisaties met een CO2 reductiedoel is dit verschil in emissies een zeer interessant aspect in hun investeringsbeslissingen. Landen concurreren derhalve onderling op hun CO2 emissiefactor, net zoals ze op winstbelastingtarieven concurreren.

Ook binnen een land is de emissiefactor van elektriciteit van belang. Zie de wedstrijd tussen de auto en de trein. De nieuwste Toyota Prius veroorzaakt 89 gram CO2 per kilometer; de NS rapporteert 37 gram per reizigerskilometer. Bij 2,5 reizigers is het beter voor het milieu om samen de Prius te nemen dan de trein. Zowel de NS als Toyota doen hun best verdere energiebesparingen door te voeren. De NS kan daarbij geholpen worden als de emissiefactor van Nederlandse elektriciteit daalt.

Gemiddelde
Maar, denkt u wellicht, als ik nu groene stroom inkoop, dan is die uitstoot per KWh toch nul gram en behaal ik mijn CO2 reductiedoelen veel makkelijker? Dat ligt gecompliceerd wegens het gevaar van dubbeltellingen. Uw groene stroom wordt in de regel ook meegeteld bij de berekening van het landelijk gemiddelde van CO2 emissies, waar andere organisaties weer hun CO2 rapportage op baseren.

Veiligheidshalve is het daarom beter dat, zoals het Carbon Disclosure Project voorschrijft, alle organisaties het landelijk gemiddelde toepassen in hun rapportage en hun CO2 doelstellingen. Tenzij hard gemaakt kan worden dat die groene stroom niet meetelt in de landelijke gemiddelden.

Voor Nederland als geheel is het de beste keuze om fors in duurzame energie te investeren en het landelijk gemiddelde voor CO2 uitstoot substantieel te verlagen. Niet alleen voor het milieu, maar ook om Nederland aantrekkelijker te maken voor organisaties die serieus werk maken van hun CO2 doelstelling.

Bart de Rijk is Management Consultant op gebied van Corporate Responsibility bij Logica Management Consultancy