AMSTERDAM - Nederlandse pensioenfondsen hebben in het eerste kwartaal van 2009 weer effecten gekocht. Dat blijkt uit gegevens verzameld door De Nederlandsche Bank (DNB).

In de eerste drie maanden van het jaar hebben de pensioenfondsen voor 16,5 miljard euro obligaties en 4,5 miljard euro aandelen gekocht. In het vierde kwartaal van 2008 waren de pensioenfondsen nog stevige verkopers van zowel aandelen als obligaties.

De aankopen werden gefinancierd met premie-inkomsten, directe beleggingsopbrengsten en ontvangsten uit derivatentransacties.

Waardeverliezen
Beleggingsafwaarderingen bedroegen afgelopen periode 15 miljard euro. Doordat de waardeverliezen op aandelen groter waren dan de netto-aankopen, is het relatieve belang van aandelen in de portefeuilles van de fondsen verder afgenomen.

Bij de aankoop van obligaties hebben pensioenfondsen zich volgens DNB laten leiden door hun streven naar beperking van hun risicoprofiel. Van alle bruto-aankopen betrof 21 procent staatsleningen tegen 16 procent in het vierde kwartaal.

Eind 2008 bedroeg het gecombineerde balanstotaal van de Nederlandse pensioenfondsen 697 miljard euro.