Volgens de bekende beursgezegde is het wijsheid om niet te bewegen als je geschoren wordt. Een plotselinge beweging tijdens een scheerbeurt kan immers leiden tot een onaangename botsing met alle bloederige consequenties van dien. De vraag is of dit ook geldt voor de veranderingen in de strategie tijdens een economische crisis zoals de huidige.

Door Fred Huibers | Het Haags Effektenkantoor

Is het verstandig om het bedrijf niet te belasten met strategische aanpassingen tijdens een moeilijke periode of is het juist verstandig om wel de bakens te verzetten?

Meningsverschillen
In ieder geval geven bedrijven duidelijk verschillende antwoorden op deze vraag. In het grootste deel van de wereld, buiten Europa, denken de meeste bedrijven dat het essentieel is om tijdens deze crisis een fundamentele aanpassing door te voeren van de bedrijfsstrategie.

Volgens een recent onderzoek van KPMG Advisory vindt 90 procent van de Japanse, 72 procent van de Indiase en tweederde van de Chinese ondernemingen dat niet volstaan kan worden met defensieve, incidentele reacties op het gebied van kostenbeheersing. Maatregelen dienen genomen te worden om bedrijfsprocessen structureel te vernieuwen, nieuwe product - en marktcombinaties te maken en de effectiviteit van research and development te verbeteren.

Terwijl wereldwijd de meerderheid van de bedrijven structurele maatregelen inzet, overweegt slechts een kwart van de Nederlandse bedrijven een aanpassing van de strategie.

Dynamiek
De kritiek van William Koot van KPMG Advisory op deze passieve reactie is niet mals: "Er moet fundamenteel iets veranderen. De innovatieve kracht en de handelsgeest, die Nederlandse bedrijven kenmerkte, zijn verdwenen. Er wordt geen gebruik gemaakt van de economische omstandigheden om het bedrijf te herpositioneren. Internationaal gebeurt dit wel maar Nederland is conservatief en afwachtend geworden".

Overigens blijkt dat inzetten op veranderingen en innovatie in een crisis wel degelijk loont. Volgens onderzoek van de Kauffman Foundation blijken bedrijven, die tijdens een economische recessie opgericht worden, significant beter te presteren dan ondernemingen die in tijden van voorspoed starten.

Hij merkt overigens op dat in Amerika tijdens slechte tijden ongeveer net zoveel bedrijven starten als in goede tijden. Overigens zijn tijdens het afgelopen crisisjaar gemiddeld 530 duizend bedrijven per maand opgericht. Dat is niet veel minder dan in de jaren van hoogconjunctuur gebruikelijk is.

Dynamiek en innovatie worden vaak beloond in moeilijke tijden. Voorbeelden van bedrijven, die in een diepe recessie het licht hebben gezien, zijn Microsoft, Apple en Google. De laatste onderneming heeft, na een serie van mislukte beursintroducties van zoekmachines, in een zeer onvriendelijk beursklimaat de beursstemming ten goede gekeerd. Dat gebeurde toen beleggers ten tijde van de beursgang de gedurfde en innovatieve bedrijfsstrategie daadwerkelijk beloonden.