AMSTERDAM - De Nederlandse beursfondsen hebben in 2008 hun reorganisatiekosten en afboekingen op bezittingen sterk zien stijgen, zo blijkt uit onderzoek van BDO.

Het accountantsbureau heeft de jaarrekeningen overhet afgelopen boekjaar van 98 Nederlandse beursfondsen onderzocht. In het onderzoek werden de jaarrekeningen van banken en verzekeraars overigens niet meegenomen. Namen van onderzochte partijen zijn niet gegeven.

De reorganisatiekosten zijn verdubbeld tot ruim 2,2 miljard euro, voornamelijk door storting in een reorganisatievoorziening. BDO voorziet dat 60 procent van de gevormde voorziening nog dit jaar wordt aangesproken.

Leningsvoorwaarden
Ook blijkt dat het aantal bedrijven dat niet meer voldoet aan de leningsvoorwaarden die met banken overeen zijn gekomen, fors is toegenomen.

Eind 2008 voldeed volgens het onderzoek van BDO namelijk 14 procent van de ondernemingen niet meer aan de afspraken die eerder met de kredietverleners zijn afgesproken. Het jaar daarvoor gaf slechts 2 procent van de bedrijven aan de afspraken niet meer te kunnen naleven.

Uit het onderzoek van BDO blijkt verder dat het aantal beursgenoteerde bedrijven dat afboekt op de goodwill die betaald is bij overnames, vergeleken met het voorgaande jaar is verdubbeld tot 40 procent van het aantal onderzochte bedrijven.

(c) Belegger.nl | Voor gratis onafhankelijke beleggingsinformatie.