NIEUWEGEIN - Topman Ronald Kasteel van automatiseerder Ordina vindt het nog steeds moeilijk in te schatten of de Nederlandse it-sector zich momenteel rond het dieptepunt beweegt of dat de marktsituatie nog verder zal verslechteren.

"We zien dat klanten soms langer doen over besluitvorming en dat ze vragen om prijsverlaging. Aan de andere kant zien we dat uitstel nog niet leidt tot afstel. De uitkomst van onderhandelingen is nu lastig te voorspellen". Dat zei Kasteel donderdag tegenover ANP-Reuters.

"We bedenken allerlei constructies om er met klanten toch uit te komen", zei Kasteel. "Soms nemen we genoegen met een prijsverlaging in combinatie met een langere contractduur of we leveren meer capaciteit voor hetzelfde bedrag." Hij vergelijkt de huidige situatie met die van de vorige dip voor de sector, rond 2003. "Toen wilden klanten contracten ook in mootjes hakken. Dat zie ik nu niet gebeuren." Het aantal nieuwe contracten blijft volgens Kasteel redelijk constant.

Schuld
Sommige analisten uitten eerder twijfels over de houdbaarheid van de schuldpositie van Ordina. Kasteel noemt de financieringspositie echter "comfortabel". Het bedrijf sprak met de banken af dat de verhouding tussen de nettoschuld en het bedrijfsresultaat (de ebitda) onder de 2,75 moet blijven.

"Gaat de markt een andere beweging maken dan is er een hele andere situatie. Maar dan moet er wel een zodanige impact op de ebitda zijn dat we daarmee aan de slag moeten." Eind 2008 bedroeg de nettoschuldpositie 85 miljoen euro. Herfinanciering is volgens Kasteel nu niet aan de orde.

Kostenbesparingen
Het eerder aangekondigde kostenbesparingsprogramma, waarbij driehonderd mensen hun baan hebben verloren, loopt volgens Kasteel nog steeds op schema. "We hebben geen nieuwe kostenbesparingen op het programma staan." Ordina wil met het huidige programma 15 miljoen euro besparen in 2009 en 25 miljoen in 2010.

De focus van Ordina ligt momenteel op margebehoud en minder op het vergroten van marktaandeel. "We hebben de afgelopen jaren een stevige marktpositie verworven."

Crisis
De crisis is volgens Kasteel twee jaar te vroeg gekomen. "Wij hielden, gezien de langetermijn cyclus, rekening met een dip in 2010, 2011." De situatie die zich heeft voorgedaan sinds oktober was volgens Kasteel niet te voorspellen. "Hier bouwen we onze strategie dan ook niet op."

Hij houdt er rekening mee dat de langetermijncyclus voor de sector in de toekomst weleens anders zou kunnen verlopen dan in de laatste decennia. "De cadans zou weleens kunnen afvlakken. Dit heeft ook te maken met de verandering van de diensten die we leveren. Sinds eind jaren '90 is automatisering een meer strategisch instrument geworden. It-bedrijven moeten meer over de bedrijfsvoering van de klant weten."