ARNHEM - Tennet, de landelijk beheerder van elektriciteitsnetten, neemt de hoogspanningsnetten over van Liander, het netwerkbedrijf dat is afgesplitst van energiebedrijf Nuon.

Eerder kocht Tennet al de hoogspanningsnetten vanaf 110 kilovolt van het Zeeuwse energiebedrijf Delta en van Essent.
 
Tennet zette donderdag de handtekening onder koop van het net van Nuon. De netbeheerder krijgt daarmee 1800 kilometer aan leidingen in bezit voor een bedrag van 362 miljoen euro.

Delta
Eerder werd 57 miljoen betaald voor de hoogspanningsnetten van Delta, en 356 miljoen voor die van Enexis, het netwerkbedijf van Essent. De Energiekamer bepaalde eerder als toezichthouder de waarde van de netten en dat was het uitgangspunt van de onderhandelingen, aldus een woordvoerder van Tennet.
 
De hoogspanningsnetten zijn de snelwegen van het elektriciteitsnet. De regionale distributienetten blijven in handen van gemeenten en provincies.

Tennet heeft als landelijk netbeheerder de hoogspanningsnetten vanaf 110 kilovolt al in beheer om de elektriciteitsvoorziening goed te kunnen regelen. Eigendom van de netten vereenvoudigt het verbeteren van het net. Dat is van belang om grote stroomstoringen, zoals die zich in ons land voordeden in de Bommelerwaard en Haaksbergen, te voorkomen, aldus de Tennet-woordvoerder.

Juridisch
Tennet heeft niet alle netten vanaf 110 kilovolt in eigendom. Aankoop van het hoogspanningsnet van Stedin, het netwerkbedrijf van Eneco, stuit op problemen. Amerikaanse investeerders sloten in het verleden leasecontracten voor dit hoogspanningsnet en dat maakt de aankoop juridisch ingewikkeld.

Overigens geldt dat ook voor een deel van het Nuon-net, dat om die reden buiten de koop blijft. Daardoor krijgt Tennet hoogspanningsleidingen in delen van Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland en Gelderland niet in eigendom.

Splitsingswet
Dat Tennet het beheer kreeg over de hoogspanningsnetten van de energiemaatschappijen is een gevolg van de zogeheten splitsingswet. Die voorziet in het opdelen van energiebedrijven in een publiek netwerkbedrijf en een commercieel leveringsbedrijf.

Volgens een woordvoerder van Liander komt de 362 miljoen euro van de aankoop van het hoogspanningsnet op de balans van het netwerkbedrijf en gaat dat geld dat dus niet naar Vattenfall, de Zweedse onderneming die Nuon overneemt.