UTRECHT - Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) roept alle gemeenten op hun inwoners met een laag inkomen automatisch lokale belastingen kwijt te schelden. De bewindsvrouw deed haar oproep woensdag tijdens het jubileumcongres van de vereniging van directeuren van sociale diensten (Divosa).

Momenteel hebben ongeveer honderd van de ruim 440 lokale overheden geregeld dat mensen met een inkomen op bijstandsniveau alleen de eerste keer een aanvraag hoeven te doen voor kwijtschelding van bijvoorbeeld afval- en rioolheffingen. Daarna wordt jaarlijks automatisch bekeken of de mensen nog recht hebben op de ontheffing.

Klijnsma stuurt samen met haar collega Ank Bijleveld (Binnenlandse Zaken) een brief om de overige gemeenten op te roepen dit ook te doen.