BERLIJN - Duitsland gaat probleemkredieten overnemen van zogeheten Landesbanken, die in handen zijn van deelstaten en overkoepelende spaarbanken. De banken verkeren in zware problemen doordat ze veel geld investeerden in exotische beleggingsproducten.

De Duitse regering richt een zogeheten 'bad bank' op waarin de giftige producten worden geplaatst, zo werd woensdag bekend. In ruil daarvoor gaan de deelstaten ermee akkoord dat de huidige zeven Landesbanken opgaan in drie nieuwe banken.
 
De Landesbanken, zoals BayernLB, HSH Nordbank en WestLB, waren na de Tweede Wereldoorlog belangrijk bij de wederopbouw. Later fungeerden ze als een soort huisbankier voor de deelstaten, waarbij ze regionaal belangrijke bedrijven en projecten voorzagen van leningen.

Voordeel
In feite leenden ze geld bij de deelstaat tegen gunstige tarieven en verstrekten vervolgens krediet. Omdat de deelstaten ook nog garant stonden, genoten ze een concurrentievoordeel ten opzichte van commerciële banken.
 
Maar Europese mededingingsautoriteiten staken daar een stokje voor en de Landesbanken zochten hun heil elders, op zoek naar hoge rendementen. Ze dachten die te hebben gevonden in de Verenigde Staten, waar ze voor vele miljarden dollars aan exotische beleggingsproducten insloegen.

Voorbode
Dat Landesbank IKB in de zomer van 2007 plotseling dreigde om te vallen was een voorbode voor de kredietcrisis en de miserabele staat waarin vele Landesbanken zouden gaan verkeren.

Niet voor niets noemde de Duitse Eurocommissaris Günter Verheugen (Industrie) de Landesbanken vorige maand "wereldkampioen in riskant bankieren". Naar verluidt bezitten ze een groot deel van de naar schatting 816 miljard euro aan vergiftigde leningen die Duitse financiële instellingen op de balans hebben.

Vorig jaar leden de Landesbanken een gezamenlijk verlies van bijna 10 miljard euro.