AMSTERDAM - TNT heeft zijn 23.000 Nederlandse sorteerders en postbodes benaderd om te onderzoeken of de onlangs afgewezen cao toch voldoende draagvlak heeft. Vakbonden zijn niet te spreken over de handelwijze van het Nederlandse postbedrijf.

TNT-woordvoerder Ernst Moeksis bevestigt woensdag tegenover Dow Jones Nieuwsdienst dat TNT zijn medewerkers heeft benaderd om zich uit te spreken over de weggestemde CAO.

De drie vakbonden, ABVAKABO FNV, BVPP en CNV Publieke Zaak, geven aan "niet gelukkig te zijn" met het onderzoek. "Het is vrij bijzonder dat een werkgever onderzoek verricht onder de werknemers, nadat een cao is afgewezen", zegt Inge Bakker van CNV.

Afgewezen
In april werd een principeakkoord tussen TNT Post en de vakbonden voor een nieuwe cao door de leden van de bonden afgewezen. In het principeakkoord was afgesproken dat werknemers loon zouden inleveren, in ruil voor het behoud van werk. Volgens TNT is een nieuwe cao noodzakelijk vanwege teruglopende postvolumes en de liberalisering van de postmarkt.

Het bedrijf wil 125 miljoen euro per jaar besparen met aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden en heeft aangegeven dat bij een uitblijven van een sociaal akkoord 11.000 banen op het spel komen te staan.

Duidelijkheid
Hoewel vakbondsleden het akkoord wegstemden, is volgens TNT niet duidelijk hoeveel leden gestemd hebben en hoeveel daarvan tegen hebben gestemd. "De vakbonden willen daar geen duidelijkheid over geven en wij willen iedereen de kans geven zich hierover uit te spreken", zegt Moeksis, die benadrukt dat het onderzoek met steun van de Ondernemingsraad wordt uitgevoerd.

De vakbonden vinden echter dat de inhoud van de CAO moet worden bepaald door de leden van de bonden, en niet door een onderzoek van TNT. "Dit raakt een kernpunt van de Nederlandse arbeidsverhoudingen", aldus een verklaring van de bonden.

Verhoudingen
Volgens Inge Bakker van CNV zijn de verhoudingen danig verstoord binnen TNT Post en hebben veel leden moeite met de mentaliteit binnen de organisatie. "Dit onderzoek helpt daar niet bij", aldus Bakker.

De bonden bekijken momenteel mogelijke alternatieven voor het oude principe-akkoord, dat definitief van tafel is. "Dat trucje gaan we niet opnieuw doen", zegt Bakker over het afgewezen akkoord.

Besparingen
TNT zegt bereid te zijn met de bonden verder te praten, als een alternatief wordt voorgesteld waarin de kostenbesparingen gelijk blijven. De bonden stellen nog geen acties voor te bereiden, maar gedwongen ontslagen zullen volgens Bakker "niet geaccepteerd worden".

De uitslag van het onderzoek van TNT wordt eind deze maand verwacht. Moeksis wil niet vooruitlopen op de uitslag, maar stelt dat deze wordt meegenomen in de gesprekken met de vakbonden.