Als de huidige tijd ons iets leert, is het wel het belang van scenarioplanning. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Wie aan de juistheid van die stelling twijfelde, heeft in het laatste halfjaar een behoorlijke ‘wake up call' gehad.

Door Ad van Gils | PricewaterhouseCoopers

Op dit moment zijn er nauwelijks reële voorspellingen te doen over hoe de economie zich verder zal ontwikkelen. Maar waar vriend en vijand het over eens zijn: er vinden momenteel fundamentele veranderingen plaats. Veranderingen die impact hebben op veel aspecten van ondernemen.

Bij het maken van businessplannen, bijvoorbeeld in het kader van een voorgenomen overname, kijken organisaties naar de toekomst. Ze hebben een mening over verwachte ontwikkelingen, omzetontwikkeling en winst.

Meningen die veelal gebaseerd zijn op de trend van de afgelopen paar jaar. Aan de hand van beproefde reken- en waarderingsmodellen volgt er vervolgens een financiële prognose voor de nabije en middellange toekomst. Maar wat als de markten zich totaal onvoorspelbaar gedragen?

Economische scenario's
Ondernemingen doen er goed aan standaard rekening te houden met verschillende economische scenario's. Een zonnig scenario, een recessiescenario en een ‘normaal' scenario. Draaiboeken bij de verschillende scenario's helpen bij het snel kunnen reageren als omstandigheden sneller veranderen dan verwacht.

Welke maatregelen neem je in de richting van de arbeidsmarkt bij bovengemiddelde groei? Of bij verslechtering: op welke wijze kun je dan snel je bezetting terugbrengen en hoe ga je om met investeringen?

Dit heeft ook impact op de waardering van ondernemingen. Doe je dit op basis van één gemiddeld scenario of op meerdere? En hanteer je zo een bandbreedte van waarderingen?

Niets is zeker
Als de huidige tijd ons iets leert, is het wel het belang van scenarioplanning. Niets is zeker. Wie meerdere visies heeft op de toekomst en zo snel kan anticiperen, profiteert het snelst van veranderende omstandigheden.

Ad van Gils is partner bij PricewaterhouseCoopers en werkzaam bij Transaction Services.