UTRECHT - Vakbond CNV is tegen verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar, zolang te weinig wordt gedaan om werkzoekenden aan een baan te helpen en er geen solidariteit is tussen rijk en arm. Dat blijkt uit een ledenraadpleging onder 10.000 leden die de bond woensdag bekend heeft gemaakt.

Net als vakbond FNV stelt het CNV voor de beoogde bezuinigingen te realiseren door de hypotheekrenteaftrek boven een miljoen euro te schrappen en door rijkere ouderen meer te laten bijdragen aan de AOW. Verhoging van de AOW-leeftijd is volgens de CNV alleen een optie als haar eigen maatregelen in de praktijk tekort blijken te schieten.

Het kabinet wil de pensioengerechtigde leeftijd verhogen van 65 naar 67 jaar. Op die manier moet de oudedagsvoorziening betaalbaar blijven als er door vergrijzing minder werkenden zijn om de uitkeringen aan meer gepensioneerden te financieren.

De vakbonden zijn hier echter op tegen. Zij hebben van het kabinet tot 1 oktober de tijd gekregen om binnen de Sociaal-Economische Raad (SER) met alternatieven te komen die minstens evenveel opleveren.