DEN HAAG - Het CDA en de PvdA vrezen dat de scholing van werkenden in Nederland achterblijft en willen een parlementaire hoorzitting in de Tweede Kamer hierover.

CDA-Kamerlid Eddy van Hijum en zijn collega Roos Vermeij van de PvdA wijzen erop dat in Europees verband stevige scholingsambities zijn afgesproken in de zogeheten Lissabon-agenda. Maar volgens hen komt er te weinig van terecht in ons land.

De twee regeringspartijen doen dinsdag een voorstel om onder meer werkgevers, vakbonden, wetenschappers, scholingsfondsen en -instellingen te horen in de Kamer. Volgens Van Hijum is met de economische crisis helemaal van belang dat leren niet stopt na het behalen van een diploma op je 16e of 18e jaar. Een hoger kennisniveau noemt hij zowel in het belang van werknemers om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken als in het belang van de internationale concurrentiepositie van het bedrijfsleven.

Oudere weknemers
Volgens Vermeij loopt Nederland vooral achter als het gaat om de deelname van oudere werknemers en werkzoekenden aan opleidingen en cursussen. Terwijl het kabinet nu met de vergrijzing van de beroepsbevolking wel hoopt zoveel mogelijk mensen langer aan de slag te krijgen. "Dan moeten we de mensen daar wel naar scholen", aldus Vermeij.

Het PvdA-Kamerlid wil tijdens de hoorzitting vooral onderzoeken welke maatregelen genomen moeten worden om "een leven lang leren" meer gewoon te maken. Zij is benieuwd naar ervaringen in het buitenland met het inbouwen van prikkels voor werkgevers en werknemers.

Zo kijkt ze met interesse naar Denemarken waar werknemers het recht hebben op een week scholing per jaar.