WASHINGTON - Banken in de Verenigde Staten moeten een nieuwe stresstest ondergaan als de werkloosheid een hoger niveau bereikt dan eerder werd aangenomen. Dat meldde de commissie van het Congres die toeziet op de reddingsplannen voor de Amerikaanse financiële sector dinsdag.

Begin vorige maand werden alle belangrijke Amerikaanse banken doorgelicht om te zien of ze een verdere neergang van de economie konden doorstaan. Tien banken kregen daarbij opdracht om in totaal bijna 75 miljard dollar aan kapitaal op te halen om hun financiële buffers te versterken.

Volgens de commissie is het sombere scenario over de werkloosheid dat bij de tests werd gehanteerd echter al bijna realiteit geworden. De werkloosheid liep in mei op tot 9,4 procent van de beroepsbevolking, waardoor het gemiddelde voor dit jaar opliep tot 8,5 procent. Bij de stresstests werd uitgegaan van een gemiddelde werkloosheid in de VS van 8,9 procent in heel 2009.

Het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Federal Reserve, zei maandag nog tevreden te zijn over de plannen die tien grote banken hebben ingediend om hun financiële buffers te versterken. De plannen zouden volgens de centrale bank afdoende moeten zijn om de banken ook onder nog slechtere omstandigheden overeind te houden.

De banken krijgen nog geen toestemming van de Fed om de noodkredieten die zij van de overheid hebben ontvangen, terug te betalen. Sommige instellingen wilden daarmee beginnen, ondermeer om af te komen van de bemoeienis met hun bedrijfsvoering door de overheid. Daarvoor moeten zij echter eerst toestemming vragen aan de financiële toezichthouders.