DEN HAAG - Meer dan de helft van de arbeidsongeschikten (WAO'ers) die in 2005 en 2006 na een herkeuring hun uitkering helemaal of gedeeltelijk verloren is weer aan het werk. Dat blijkt uit een onderzoek dat onderzoeksbureau Astri uitvoerde in opdracht van uitkeringsbureau UWV, dat de herkeuringen uitvoerde.

Van de WAO'ers die in 2005 opnieuw werden beoordeeld en hun uitkering zagen vervallen had op het moment van meting, drieënhalf jaar na de keuring, 60 procent een baan. Een jaar eerder was dit 51 procent. Van de groep uit 2006 was tweeënhalf jaar na de herkeuring 65 procent aan de slag.

Bij de meting na anderhalf jaar lag dit percentage op 62 procent.Van alle herkeurde WAO'ers die op zijn minst een deel van de uitkering verloren vond 34 procent uiteindelijk geen werk. Slechts 4 procent vond wel werk, maar wist dat niet te behouden.

De in 2004 begonnen herkeuringen waren het gevolg van de invoering van de strengere Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), die de oude WAO verving. De herkeuringen zijn afgelopen maand afgerond.

Twee derde van de arbeidsongeschikten hield na de herkeuring recht op hun uitkering. Een derde verloor de uitkering geheel of gedeeltelijk.