LUXEMBURG - Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) waarschuwt zijn collega's van andere EU-landen ervoor om bij economische herstelplannen onrendabele bedrijven in stand te houden of mensen opleidingen te geven zonder uitzicht op een baan.

"Dat is uiteindelijk extra schadelijk voor het herstelvermogen van de economie", zei Donner bij EU-beraad maandag over de herstelplannen.

Het herstelvermogen van de economie is volgens hem cruciaal, omdat alleen dan mensen langdurig hun baan kunnen houden en sociaal zwakkeren weer terug kunnen keren op de arbeidsmarkt.

Maatregelen
Nederland heeft al werktijdverkorting en deeltijd-WW ingevoerd om onnodige ontslagen te voorkomen. Verder zijn er centra ingesteld om werknemers naar een andere baan te helpen.

Daarnaast heeft het kabinet ingezet op scholing (scholingsbonus) en speciale aandacht voor jongeren. Deze maatregelen sluiten volledig aan bij de plannen van de Europese Commissie ten aanzien van de arbeidsmarkt in de crisis, aldus Donner.